SA–medlem

 

Sundhedsstyrelsen har truffet beslutning om, at akupunktører, der tillige er autoriserede sundhedspersoner (sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer og jordemødre) - ikke samtidigt kan være RAB-registrerede.

De autoriserede sundhedspersoner, der fortsat opfylder RAB-kravene vil bruge betegnelsen SA (sundhedsautoriseret). Denne betegnelse garanterer over for borgerne, at den autoriserede sundhedsperson:

Fortsat er medlem af en brancheforening godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Fortsat opfylder uddannelseskravene i relation til sin alternative behandleruddannelse.

 Fortsat opfylder kravene om løbende efteruddannelse indenfor sin alternative behandleruddannelse.

Og således fortsat fuldgyldige alternative behandlere.

             

 

Som medlem Danske Akupunktører, forudsætter det at man har gennemgået en godkendt akupunkturuddannelse, samt har en patient- ansvarsforsikring. Som Registreret Alternativ Behandler, opfylder jeg sundhedsstyrelsens krav om uddannelse og god kliniks praksis.